ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η Ι.Β. ΚΑΜΠΑΣ ΕΠΕ διαθέτει άριστα καταρτισμένο τεχνικό προσωπικού. Οι τεχνικοί μας έχουν λάβει πλήρη εκπαίδευση για την συντήρηση και επίλυση προβλημάτων στους αναλυτές των πελατών μας και είναι σε θέση όχι μόνο να παρέχουν τακτική προληπτική συντήρηση αλλά και επιδιόρθωση στο χώρο του πελάτη, για τις περισσότερες των περιπτώσεων βλάβες.

Ανάλογα με την εφαρμογή προτείνεται η σύναψη συμβολαίου συντήρησης ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του εξοπλισμού.