ΣΥΝΕΧΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ – CEMS

Η εταιρεία μας είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος του γερμανικού οίκου SICK AG ο οποίος εξειδικεύεται στην κατασκευή αναλυτών αερίων για την παρακολούθηση των βιομηχανικών εκπομπών. Οι αναλυτές της SICK AG διαθέτουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά (QAL1, MCERTS κλπ) ώστε να εναρμονίζονται με τις υποχρεώσεις που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή ένωση για τις βιομηχανίες, με τα τελευταία πρότυπα (ΕΝ14181, ΕΝ15267 κλπ).

Καλύπτουν δε, ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών όπως:

In situ και extractive αναλυτές: SO2, NO2, NO, CO2, CO, TOC, HCl, HF, NH3, N2O,H2S, H2O, O2 κ.α.
Όργανα μέτρησης συγκέντρωσης σκόνης και ταχύτητας καυσαερίων
Αναλυτές αερίων για τον έλεγχο βιομηχανικών διεργασιών όπως:
1) Αναλυτές ανίχνευσης CO/CxHy ΤΟC για τον έλεγχο σχηματισμού αέριων εκρηκτικών μιγμάτων
2) Αναλυτές SO2, NOx, N2O για τον έλεγχο μονάδων DeSOx και DeNOx