ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Φορητός εξοπλισμός

Η I.B. KAMΠΑΣ ΕΠΕ/ Κέντρο Αναλυτικής Οργανολογίας διαθέτει μια πλούσια σειρά αναλυτών και δειγματοληπτών για μετρήσεις, βαθμονομήσεις ή/και δειγματοληψίες συμπεριλαμβανομένου εξοπλισμού για έλεγχο ποιότητας εσωτερικών χώρων εργασίας, θερμικής άνεσης, θορύβου, ενεργειακού ελέγχου κτηρίων κλπ.
Επίσης σημαντική είναι η παρουσία της εταιρείας μας στο χώρο της θερμογραφίας με την αντιπροσώπευση του Ιαπωνικού Οίκου NEC.

Μετεωρολογικά όργανα και σχετικός εξοπλισμός

Μετεωρολογικά συστήματα Οίκου LSI Lastem srl

  • Ανεμόμετρα (διεύθυνση-ταχύτητα ανέμου)
  • Υγρασιόμετρα, βροχόμετρα
  • Μετωρολογικοί πυλώνες
  • Καταγραφικά, λογισμικό επεξεργασίας μετρήσεων
  • Μετεωρολογικά μπαλόνια/ αλεξίπτωτα