ΣΥΝΕΧΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Μετά την απόφαση της Επιτροπής Προστασίας του περιβάλλοντος (MEPC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) για την επιβολή χρήσης καύσιμου μειωμένης περιεκτικότητας σε θείο(0.5%) στη ναυτιλία από την 01/01/2020 και την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας 2015/757 για την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις θαλάσσιες μεταφορές η παρακολούθηση των αέριων εκπομπών στην ναυτιλία γίνεται ακόμη πιο επιτακτική.
Το επόμενο διάστημα οι ναυτιλιακές εταιρίες θα κληθούν να λάβουν σημαντικές αποφάσεις σχετικά με τη διαχείριση του στόλου σας και πιστεύουμε ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία μας θα βοηθήσουν στην προσαρμογή σας στα νέα δεδομένα των εκπομπών αέριων ρύπων στη ναυτιλία.

Εφαρμόζοντας τη λύση που σας παρουσιάζουμε μπορείτε να πετύχετε:

  • Συνέχιση χρήσης HFO για μείωση του κόστους καυσίμου.
Για να συνεχίσετε να έχετε το δικαίωμα χρήσης Heavy Fuel Oil απαιτείται  σύστημα περιορισμού αέριων ρύπων (Scrubber).  Για τη λειτουργία του συστήματος απαιτείται παρακολούθηση και καταγραφή των εκπομπών ώστε να αποδεικνύεται η συμμόρφωση με τους κανονισμούς. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορείτε να συνεχίσετε την χρήση του καυσίμου υψηλής περιεκτικότητας του θείου στον στόλο σας με όλα τα οικονομικά πλεονεκτήματα λόγω τιμής καυσίμου. Η επιλογή του αναλυτή αερίων είναι υπόθεση της εταιρίας διαχείρισης καθώς εσείς θα είστε υπεύθυνοι για τα κόστη συντήρησης και το πλήρωμα σας θα είναι σε καθημερινή επαφή με τον εξοπλισμό. Η επιλογή αξιόπιστου εξοπλισμού και ενός συνεργάτη που μπορεί να σας υποστηρίξει θα οδηγήσει στην βέλτιστη οικονομικά και τεχνικά λύση.
  • Συνεχή παρακολούθηση CO2 για συμμόρφωση με την νομοθεσία MRV 2015/757.
Ένας από τους αποδεκτούς τρόπους για την παρακολούθηση και καταγραφή των επιπέδων CO2, όπως ορίζονται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, είναι η συνεχής παρακολούθηση των εκπομπών CO2. Αυτή η επιλογή σας δίνει τη δυνατότητα να γίνεται άμεση καταγραφή των εκπομπών, αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο, έτσι οι αναφορές σας για τα επίπεδα CO2 εξάγονται αυτοματοποιημένα και τα στοιχεία σας δεν μπορούν να αμφισβητηθούν από τους επαληθευτές.
  • Βέλτιστη λειτουργία των μηχανών σας και βελτίωση της περιβαλλοντικής εικόνας της εταιρίας σας.
Μέσω της συνεχούς παρακολούθησης των καυσαερίων οι μηχανικοί σας μπορούν να εξάγουν σημαντικά συμπεράσματα για τη λειτουργία και την απόδοση των μηχανών. Eπίσης μπορείτε να προβάλετε την περιβαλλοντική σας εικόνα τόσο στους επενδυτές σας όσο και στους πελάτες σας.

Στην προσπάθεια σας για προσαρμογή στα νέα δεδομένα η Ι.Β. Καμπάς μπορεί να σας προσφέρει:

  • Συστήματα συνεχούς μέτρησης αερίων εκπομπών ειδικά σχεδιασμένα για την ναυτιλία.
  • Υποστήριξη για την επιλογή κατάλληλου εξοπλισμού, για την σωστή εγκατάσταση και συντήρηση εν πλώ όταν χρειαστεί.
  • Υποστήριξη στη σύνταξη του MRV plan και των ετήσιων ΜRV αναφορών του στόλου σας. Εκμεταλλευόμενοι την εμπειρία μας στην παρακολούθηση εκπομπών αερίων ρύπων έχουμε συνάψει συνεργασία με έμπειρα στελέχη της ναυτιλίας ώστε να είστε σίγουροι για τη συμμόρφωση σας στις νέες απαιτήσεις.